ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

370 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

110 ราย

ผู้ป่วยใน

30 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

29 ราย

ทันตกรรม

51 ราย

กายภาพบำบัด

8 ราย

แพทย์แผนไทย

24 ราย