ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

111 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

102 ราย

ผู้ป่วยใน

27 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

4 ราย

ทันตกรรม

7 ราย

กายภาพบำบัด

0 ราย

แพทย์แผนไทย

0 ราย