ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

402 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

113 ราย

ผู้ป่วยใน

31 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

36 ราย

ทันตกรรม

33 ราย

กายภาพบำบัด

6 ราย

แพทย์แผนไทย

24 ราย