ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

61 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

56 ราย

ผู้ป่วยในและห้องคลอด

29 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

1 ราย

ทันตกรรม

1 ราย

กายภาพบำบัด

0 ราย

แพทย์แผนไทย

0 ราย