ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

387 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

68 ราย

ผู้ป่วยในและห้องคลอด

10 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

4 ราย

ทันตกรรม

5 ราย

กายภาพบำบัด

15 ราย

แพทย์แผนไทย

0 ราย