ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

7 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

7 ราย

ผู้ป่วยในและห้องคลอด

22 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

1 ราย

ทันตกรรม

0 ราย

กายภาพบำบัด

0 ราย

แพทย์แผนไทย

0 ราย