ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

94 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

81 ราย

ผู้ป่วยใน

18 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

1 ราย

ทันตกรรม

9 ราย

กายภาพบำบัด

0 ราย

แพทย์แผนไทย

0 ราย