ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

8 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

8 ราย

ผู้ป่วยใน

30 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

0 ราย

ทันตกรรม

0 ราย

กายภาพบำบัด

0 ราย

แพทย์แผนไทย

0 ราย