ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

289 ราย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

53 ราย

ผู้ป่วยในและห้องคลอด

21 ราย

ผู้ป่วยส่งต่อ

21 ราย

ทันตกรรม

14 ราย

กายภาพบำบัด

7 ราย

แพทย์แผนไทย

4 ราย